ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนกฤษณาวิทยา :: เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย
:+: MENU :+:
 หน้าแรก
  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ผู้บริหารโรงเรียน
  รับ - ส่ง หนังสือราชการ
  ติดต่อ สช.
  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
  ดาวน์โหลด/ผลงานนักเรียน
 ข้อมูลสารสนเทศ
 เวปบอร์ดโรงเรียน
 พุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
:+: ขณะนีเวลา :+:
:+: บุคคลากรโรงเรียน :+:
ศิษย์เก่าโรงเรียนกฤษณาวิทยา
 
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ป.6/1
ป.6/2
ป.6/3
ป.6/4
ปีการศึกษา 2557
ป.6/3
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนกฤษณาวิทยา
128/1 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
Website : www.kritsana.ac.th
admin : kritsanaac@gmail.com
โทรศัพท์. 074 - 411267 โทรสาร :
074 - 460813